יעקב   054-4266804  

מרכז הערכה

מרכז הערכה הוא אבחון ומיון קבוצתי למועמדים לתפקיד מסוים ומתבצע עם קבוצת מועמדים אשר כישוריהם וניסיונם דומים ומתאימים לדרישות התפקיד. מטרת מרכז הערכה הוא לאתר את המועמד עם ההתאמה המירבית לדרישות וצרכי החברה המגייסת.

במהלך מרכז הערכה מתבצעות פעילויות וסימולציות, אישיות וקבוצתיות, המאפשרות למנחה, צופים / מעריכים, לאתר ולהעריך מאפיינים שונים של המועמדים כגון: מיומנויות בינאישיות, מיומנויות הצגה אישית, מיומנויות הצגת נושא מסוים, הסברה ושיכנוע, יכולת לתפקד תחת לחץ, מאפייני חשיבה וביצוע, יכולות ניהול ורתימה של הצוות לביצוע משימה ועוד.

מרכז ההערכה מתבצע ע"י מנחה בשיתוף צופים / מעריכים / מנהלים מהארגון המגייס.

המטלות וסימולציות במרכז הערכה נבנות בשיתוף עם המנהל המגייס בהתאם לדרישות התפקיד המיועד ודרישות ודגשים נוספים שמתקבלים מהחברה המגייסת.

מרכז ההערכה כולל בדרך כלל מספר שלבים:

1.       הצגה של החברה המגייסת והתפקיד המיועד.

2.       הצגה עצמית – המועמדים מתבקשים להציג את עצמם, פרטים אישיים, ניסיון תעסוקתי ופרטים רלוונטיים נוספים.

3.       סימולציה

4.       דינמיקה קבוצתית

לעיתים יש שלבים נוספים במהלך מרכז ההערכה או אחרי בחירת המועמד המתאים.

במהלך מרכז ההערכה, מתבצע ע"י המנחה והצופים אבחון וסינון מועמדים כך שבתום כל שלב או תרגיל, ינשרו המועמדים אשר ביצועיהם, יכולותיהם והתאמתם נמוכה מהמועמדים האחרים. בסיום מרכז ההערכה, יוותר מועמד יחיד, המתאים ביותר לתפקיד המיועד.

אנו בסינרגיה מבצעים מרכזי הערכה עבור לקוחותינו. בצענו מרכזי הערכה רבים בהם נבחרו מועמדים איכותיים שגוייסו ע"י החברות המגייסות אשר משרתים את לקוחותינו לשביעות רצונם.

טואול - בניית אתרים